Begrippen en Cijfers

  • Begrippen en Cijfers

    Als er geen structurele maatregelen worden genomen eindigen sommige levens te vroeg.
    Begripsverduidelijking
    Het Collectief hanteert een welbepaalde definitie van het begrip "straatdode". De term ’straatdode’ doelt op een overleden persoon die in het Brussels Gewest op straat heeft geleefd. Een straatdode leeft en/of sterft niet noodzakelijk op straat op het moment van overlijden. Een ’behoeftige’ is een overleden persoon waarvoor de kosten van de begrafenis niet betaald kunnen (...)