Participatie

De dood heeft ons een vriend afgenomen.
Laten we de dood en onze vrienden rusten in vrede.
Maar laten we de erfenis die deze vriend ons naliet niet vergeten
opdat we ze kunnen doorgeven aan onze toekomstige vrienden.
Bedankt! - Jean Le Suisse

Wij zijn steeds op zoek naar personen, organisaties en subsidiënten die onze acties willen steunen.

De wereld van het Collectief Straatdoden is zeer gevariëerd, en elkeen kan zich inzetten naar gelang de tijd waarover men beschikt, de interesses van elke persoon, diens talenten,... Sommige personen organiseren liever afscheidsceremonieën en/of nemen liever deel aan begrafenissen, anderen bezoeken liever de kerkhoven om te zien of alles in orde is,.. De ene schrijft gedichten, de andere houdt van tuinieren en verzorgt de herinneringsboom, plant bloemen op het kerkhof,... Een schrijnwerker ontwierp sterren van hout om de boom te decoreren, een vrijwilliger schilderde er de namen van de overledenen op,.. Sommige vrijwilligers nemen trouw deel aan de maandelijkse vergadering. Dit is voor hen een waardevolle ontmoetingsplaats. Anderen zijn dan weer actief betrokken bij de communicatie rond een overlijden, het betrekken van de vrienden,.. Er is voor elk wat wils, we willen dat elkéén kan doen wat hem of haar het beste ligt.

De Kerngroep van het Collectief is een open groep: we staan open voor elke nieuwe vrijwilliger, onafhankelijk van diens functie in de maatschappij, roots, levensovertuiging,... We zijn een bonte mengelmoes van straatbewoners, personen die vroeger op straat leefden, kunstenaars, betrokken burgers, sociaal werkers, vertegenwoordigers van diverse levensovertuigingen,..
Indien u deel wenst te nemen aan onze acties, aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen!

pleurons nos morts, célébrons la vie

Het Netwerk van het Collectief Straatdoden bestaat uit partnerorganisaties die samen ijveren voor een waardig afscheid voor overleden straatbewoners. Dit netwerk wisselt informatie uit wanneer iemand overlijdt, organiseert afscheidsceremonieën, wil de omstandigheden verbeteren waaronder straatbewoners leven en begraven worden,.. Indien uw organisatie, vereniging of instelling de waarden en doelstellingen van ons Collectief onderschrijft, kan u lid worden van ons netwerk. Gelieve ons te contacteren.

Afgezien van een jaarlijkse subsidie van de Stad Brussel van 2.500€, beschikt het Collectief Straatdoden over geen enkele specifieke subsidie. Desondanks deze realiteit, blijft het netwerk functioneren dankzij de vrijwillige inzet van de leden. Maar de situatie is moeilijk. Het Collectief is voortdurend op zoek naar subsidies om onze acties te ondersteunen. Indien u geïnteresseerd bent om onze acties te subsidiëren of wenst u een gift te doen, gelieve ons te contacteren.

Indien u een anonieme gift wenst te doen: BE43 0003 2559 03 01