Een levend monument

Straks planten we een boom
als levend symbool van de hoop
als levend symbool van de straatdoden.

Op 2 maart 2011, na de jaarlijkse ceremonie, hebben we gezamenlijk een boom geplant in het hartje van Brussel. Deze witte Japanse Kerselaar bevindt zich op het Albertinaplein, net bij het Centraal Station. Een herdenkingsplaat werd aangebracht op een aanpalend muurtje. Deze boom is ons heel dierbaar. De tekst die toen werd voorgelezen legt uit waarom:

Straks planten we een boom.
Een tastbaar monument voor de doden van de straat.
Een rustige, stille getuige van een realiteit
waar vaak zomaar aan voorbij gegaan wordt.
Hij zal ook ‘op straat leven’, in weer en wind,
zonder beschutting, in de openbaarheid.
Een herinnering aan de hardheid van het straatleven.
We hopen dat zijn standvastigheid kracht moge geven
Aan zij die nog op straat leven.

Een boom leeft langer dan wij, hij toont ons de verschillende fasen van het leven elk jaar opnieuw –
Geboren worden, groeien, bloeien, vrucht dragen en uiteindelijk sterven.
We hopen dat de voorbijgangers aan de straatdoden zullen denken
Zolang die boom mag leven.

Straks planten we een boom
als levend symbool van de hoop.