Het Collectief

Bij gebrek aan respect voor het begrafenisritueel van één persoon, staat de onze eigen waardigheid op het spel.

Straatbewoners, vrijwilligers, betrokken burgers en mensen die in de daklozensector werken werden getroffen door de bittere armoede en eenzaamheid waarin Brusselse (ex-) straatbewoners stierven en begraven werden. Hierop verenigden zij zich en richtten zij in mei 2005 een Collectief op, met als missie te « ijveren voor een waardig afscheid voor Brusselse Straatbewoners".

Waarden

Menselijke waardigheid, respect, tolerantie, gelijkheid, rechtvaardigheid, participatie, strijd tegen armoede, solidariteit, openheid, interlevensbeschouwelijkheid.

Definitie van een Straatdode

We spreken van een "straatdode" als er iemand sterft die in Brussel op straat heeft geleefd. Het parcours van thuislozen is vaak hobbelig; zij verblijven periodes op straat, in onthaalhuizen, vinden soms een woning of zijn voor langere tijd gehospitaliseerd.

Het moment waarop iemand komt te overlijden is slechts een momentopname van dit parcours. Ongeveer de helft van onze “straatdoden” leeft op het moment van overlijden op straat. Ongeveer een kwart van onze “straatdoden” overlijdt op een openbare plaats. De precieze verhouding kan per jaar verschillen.

Wat over de jaren blijft gelden is dat de leeftijd die straatbewoners gemiddeld hebben op het moment dat ze overlijden ver onder de levensverwachting van de gemiddelde Belg ligt.

Vaak wordt er ten onrechte aangenomen dat straatbewoners vooral tijdens de winter komen te overlijden. Dit is niet het geval. De overlijdens van Brusselse straatbewoners zijn vrij regelmatig over het jaar verspreid. Daarom zou er het hele jaar door opvang voor hen moeten zijn en niet enkel in de winter.

Als noch de familie, noch de straatbewoner zelf in staat is om de begrafenis te bekostigen wordt de persoon ’als behoeftige’ begraven. Dit houdt in dat de kosten van de begrafenis gedragen worden door de gemeente waarin het overlijden plaatsvond. Het is niet zo dat elke straatdode als behoeftige* wordt begraven en daarnaast zijn niet alle personen die als behoeftige begraven worden straatdoden.

*Een behoeftige is een persoon wiens begrafenis niet kan betaald worden (niet met eigen middelen, noch door zijn naasten).