Pers

  • Persmappen

    55 doden, dat zijn er geen 9 meer dan het afgelopen jaar, het zijn er 55 te veel
    Op deze pagina kan u de persmappen consulteren die we elk jaar ter beschikking stellen van de journalisten tijdens de Collectieve Huldigingsceremonie. In deze mappen vindt u cijfers, duidingen, eisen, getuigenissen,...

  • Persoverzicht

    La presse, si bavarde dans l’affaire des rats, ne parlait plus de rien. C’est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre. Et les journaux ne s’occupent que de la rue. La Peste, Albert Camus
    In alle communicatie tracht het Collectief, wars van alle sensatiezucht, de structurele moeilijkheden waarmee straatbewoners te kampen hebben onder de aandacht te brengen. We leggen de nadruk op de te hoge huurprijzen op de privémarkt, de veel te lange wachtlijsten voor een sociale (...)