Begrippen en Cijfers

Te vroeg weggerukte levens, mede omdat een aantal structurele maatregelen niet worden genomen of toegepast

Begripsverduidelijking

Het Collectief hanteert een welbepaalde definitie van het begrip "straatdode". De term ’straatdode’ doelt op een overleden persoon die in het Brussels Gewest op straat heeft geleefd. Een straatdode leeft en/of sterft niet noodzakelijk op straat op het moment van overlijden.
Een ’behoeftige’ is een overleden persoon waarvoor de kosten van de begrafenis niet betaald kunnen worden (noch met de eigen middelen van de overledene, noch via diens naasten).

Op het "perk 41" (of tot voor kort het perk 36) van het kerkhof van Brussel te Evere rusten alle personen, die begraven werden met een minimale concessie van 5 jaar. Dit perk is dus niet uitsluitend voorbehouden voor personen die begraven worden met publieke middelen.

Cijfers

PDF - 1.1 MB
RA 2015

Sinds het ontstaan van het Collectief verzamelen we een aantal gegevens om de realiteit van het straatleven beter te begrijpen. Deze gegevens zijn niet het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek maar zijn desalniettemin, voor zover wij weten, de enige cijfergegevens betreffende de mortaliteit van thuislozen in Brussel, en in extenso in gans België. U kan de cijfers van 2015 en de globale cijfers over de ganse duur van het project raadplegen in ons jaarverslag van 2015 (voorlopig enkel in het Frans beschikbaar).

Oproep aan het beleid

Het leven op straat is niet gevaarlijker in de winter. Elk jaar is het aantal overlijdens gelijkmatig verdeeld over het hele jaar.
We doen een expliciete oproep aan de bevoegde overheden, meer bepaald de verschillende Gemeentelijke Overheden van het Brussels Gewest en de Brusselse, Waalse, Franse en Federale Regeringen, om nog meer in te zetten op maatregelen die de mensen daadwerkelijk van de straat helpen en hen een nieuwe toekomst bieden. We pleiten voor een vermindering van de wachtlijsten voor sociale huisvesting, de verhoging van de minimum-uitkeringen tot een aanvaardbare verhouding met de kost van een degelijke huisvesting, en het verbreden van het woon- en begeleidingsaanbod op maat van thuisloze personen.

JPEG - 38.6 kB
foto gemaakt door André, alias Dédé, gestorven in 2014