Het Collectief

Bij gesprek aan respect voor het begrafenisritueel van één persoon, staat de ganse mensheid en onze eigen waardigheid op het spel.

JPEG - 65.3 kB
een levend monument voor de straatdoden

Straatbewoners, vrijwilligers en werkers uit de daklozensector, betrokken burgers,... die leven of werken in Brussel, werden getroffen door de bittere armoede en de eenzaamheid waarin (ex-) straatbewoners stierven en werden begraven.

Ze verenigden zich en richtten in mei 2005 een Collectief op, met als missie te « ijveren voor een waardig afscheid voor Brusselse Straatbewoners".

Waarden

Menselijke waardigheid, respect, tolerantie, gelijkheid, rechtvaardigheid, participatie, strijd tegen armoede, solidariteit, openheid, interlevensbeschouwelijkheid.

Definitie van een Straatdode

We beschouwen een "straatdode" als iemand die in Brussel op straat heeft geleefd en gestorven is. Het parcours van thuislozen is vaak hobbelig en divers, met periodes op straat, verblijven in onthaalhuizen, soms vindt men een woning of is men langere tijd gehospitaliseerd,.. Het moment van overlijden is als een foto van een bijzonder moment van dit parcours. Ongeveer de helft van onze “straatdoden” leeft op straat op het moment van overlijden, ongeveer een kwart van onze “straatdoden” overlijdt op een openbare plaats. De gemiddelde leeftijd op het moment van overlijden is 48 jaar.

Verduidelijking: een “behoeftige” is een persoon wiens begrafenis niet kan betaald worden (niet met eigen middelen, noch door zijn naasten). Niet alle “straatdoden” worden als “behoeftigen” begraven, en niet alle “behoeftigen” zijn “straatdoden”!